NAAC Peer Team Visit

Results Analysis : 2017-18

B.MARY KUMARY
C.M.ANITHA
COLLEGE WISE
D.ANILKUMAR
DR.CH.SAROJINI
DR.G.SARASWATHI DEVI
DR.G.SUDHAKARAIAH
DR.K.NIRMALA JYOTHI
DR.M.SAMABASIVUDU
DR.P.MARY PADMALATHA
DR.S.UMA MAHESWARI
G. JYOTHI OLIVIA
M.ADILAKSHMAMMA
M.ARUNA
N.VIMALA DEVI
P.HEMALATHA
T.AROGYAMMA
V.SUMALATHA